- Διαφήμιση -

Ανατροπή στις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού 

Τρεις αλλα­γές έγι­ναν στην τρο­πο­λο­γία του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας που αφο­ρά τα άρθρα για τις άδειες νόση­σης λόγω κορο­νοϊ­ού. Σύμ­φω­να με πηγές του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, ισχύ­ουν τα εξής: «Πρώ­τον, διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι γονείς εργα­ζό­με­νοι, κατά τη διάρ­κεια της άδειας νόση­σης των τέκνων τους από κορο­νο­ϊό, λαμ­βά­νουν για τις τρεις… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Αθήνα & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Η Γούβα του Βάβουλα στον Πειραιά 

Η συνοι­κία αυτή βρί­σκε­ται βόρεια από την λεω­φό­ρο Ομη­ρί­δη Σκυ­λί­τση, που είναι παράλ­λη­λη της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμμής… 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Κάτι πήγε στραβά στο Μπουρνάζι 

Κάτι πήγε στρα­βά στο Μπουρ­νά­ζι. Ενας Αλβα­νός και δύο Έλλη­νες μετα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι το πρωί σε νοσο­κο­μεία μετά… 
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

GreekEnglishFrenchGermanDutchSwedishNorwegianDanishFinnishSpanishPortugueseItalianRussianUkrainianPolishCzechHungarianSerbianBulgarianRomanianAlbanianTurkishChinese (Traditional)KoreanJapanesePunjabiHebrewArabic
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Katsu Sando 

Οι Ιάπω­νες πιστεύ­ουν ότι γεν­νή­θη­κε στο Τόκιο κι έχουν τη δική τους εκδο­χή γι αυτό. Δεν το πιστεύ­ουν μόνο αλλά και… 

Άποψη 

Καιρός 

Υγεία