- Διαφήμιση -

Εμπρηστική επίθεση σε Ι.Χ. του αστυνομικού που εξέδιδε 19χρονη στην Ηλιούπολη 

Εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σημειώ­θη­κε, λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας, έξω από πολυ­κα­τοι­κία στην Ηλιού­πο­λη. Παρα­νά­λω­μα του πυρός έγι­ναν ένα αυτο­κί­νη­το και μία μοτο­σι­κλέ­τα, ενώ στην περιο­χή έσπευ­σαν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα. Σημειώ­νε­ται πως στη συγκε­κρι­μέ­νη πολυ­κα­τοι­κία ήταν το δια­μέ­ρι­σμα «κολα­στή­ριο» όπου αστυνομικός… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Το Τατόι μετά τις φωτιές 

Οδη­γώ­ντας προς τον Βορ­ρά του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττι­κής, είναι ακό­μα ορα­τά τα σημά­δια από την εφιαλ­τι­κή νύχτα της 5ης… 

Αθήνα & Γειτονιές 

Εξάρθρωση σπείρας που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα 

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας τα μέλη του κυκλώ­μα­τος, με τα πλα­στά δια­βα­τή­ρια, είχαν συλ­λη­φθεί και στο… 

Φλας μπακ στην Κυψέλη 

Πόσο έχουν αλλά­ξει οι γει­το­νιές της Αθή­νας! Γυρ­νώ­ντας πίσω σε φωτο­γρα­φί­ες, ται­νί­ες. μαρ­τυ­ρί­ες νοιώ­θου­με το χάσμα… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Κάτι πήγε στραβά στο Μπουρνάζι 

Κάτι πήγε στρα­βά στο Μπουρ­νά­ζι. Ενας Αλβα­νός και δύο Έλλη­νες μετα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι το πρωί σε νοσο­κο­μεία μετά… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

GreekEnglishFrenchGermanDutchSwedishNorwegianDanishFinnishSpanishPortugueseItalianRussianUkrainianPolishCzechHungarianSerbianBulgarianRomanianAlbanianTurkishChinese (Traditional)KoreanJapanesePunjabiHebrewArabic
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Katsu Sando 

Οι Ιάπω­νες πιστεύ­ουν ότι γεν­νή­θη­κε στο Τόκιο κι έχουν τη δική τους εκδο­χή γι αυτό. Δεν το πιστεύ­ουν μόνο αλλά και… 

Άποψη 

Rootsmania! 

του Χαρά­λα­μπου Στέρ­τσου Πάνω από 2 εκα­τομ­μύ­ρια! σελί­δες, πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών και πάνω από 130 εκατομμύρια… 

Καιρός 

Επιστροφή του καύσωνα 

Γενι­κά αίθριος και­ρός ανα­μέ­νε­ται για σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ. Ωστό­σο, τις μεσημ­βρι­νές και… 

Καμίνι από σήμερα η χώρα 

Ανε­βαί­νει περισ­σό­τε­ρο η θερ­μο­κρα­σία από σήμε­ρα Τετάρ­τη 28 Ιου­λί­ου με το σκη­νι­κό του και­ρού να φέρ­νει μνή­μες από τον… 

Υγεία