- Διαφήμιση -

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ — Μαρία Ραμματά: Δημόσιες Πολιτικές 

Παρα­σκευή, 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2022 και ώρα 18.30 Ιωνι­κό Κέντρο ( Λυσί­ου 11, Πλά­κα) Οι εκδό­σεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου της Μαρί­ας Ραμ­μα­τά: Δημό­σιες Πολι­τι­κές  Πολί­τες και Δια­βού­λευ­ση στην Ελλά­δα και το εξωτερικό 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Αθήνα & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Πυροτεχνήματα και άλλα τινά 

Για πολ­λο­στή μέρα ακού­γο­νται στα καλά καθού­με­να πυρο­τε­χνή­μα­τα. Ακό­μη και στις 1 ή 1.30 το πρωί. Ναού­σης και Αγίου… 

Γενική Κλινική West Athens Περιστέρι 

Η Γενι­κή κλι­νι­κή West Athens στο Περι­στέ­ρι, με ανα­βαθ­μι­σμέ­νες παρο­χές υγεί­ας, με σύγ­χρο­νο τεχνο­λο­γι­κό ιατρικό… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

GreekEnglishFrenchGermanDutchSwedishNorwegianDanishFinnishSpanishPortugueseItalianRussianUkrainianPolishCzechHungarianSerbianBulgarianRomanianAlbanianTurkishChinese (Traditional)KoreanJapanesePunjabiHebrewArabic
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Ηπειρώτικη μπουγάτσα στο Μαρούσι 

Η γνω­ρι­μία μου με την «Κόνι­τσα» ξεκί­νη­σε κάπως αντί­στρο­φα, καθώς στο μαγα­ζί της πλα­τεί­ας Καστα­λί­ας στο Μαρού­σι είχα… 

Άποψη 

Πυροτεχνήματα και άλλα τινά 

Για πολ­λο­στή μέρα ακού­γο­νται στα καλά καθού­με­να πυρο­τε­χνή­μα­τα. Ακό­μη και στις 1 ή 1.30 το πρωί. Ναού­σης και Αγίου… 

Καιρός 

Υγεία 

Γενική Κλινική West Athens Περιστέρι 

Η Γενι­κή κλι­νι­κή West Athens στο Περι­στέ­ρι, με ανα­βαθ­μι­σμέ­νες παρο­χές υγεί­ας, με σύγ­χρο­νο τεχνο­λο­γι­κό ιατρικό…