- Διαφήμιση -

Κιβωτός του Κόσμου: Πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα καλούνται ως ύποπτοι για τρία κακουργήματα 

Oι εισαγ­γε­λι­κές αρχές καλούν με την ιδιό­τη­τα των υπό­πτων τέλε­σης τριών αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων, τον πατέ­ρα Αντώ­νιο και την πρε­σβυ­τέ­ρα, Στα­μα­τία Γεωρ­γα­ντή, στο πλαί­σιο της έρευ­νας για τα οικο­νο­μι­κά της Κιβω­τού του Κόσμου. Ειδι­κό­τε­ρα, η κλή­ση από τις εισαγ­γε­λι­κές αρχές αφο­ρά τα αδι­κή­μα­τα της απι­στί­ας σε βάρος της οργά­νω­σης, της υπε­ξαί­ρε­σης και του… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Αθήνα & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Περιστέρι & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Άποψη 

Καιρός 

Υγεία