- Διαφήμιση -

Ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Σε ψήφι­σμα για τη διά­σω­ση του κινη­μα­το­γρά­φου ΠΑΛΑΣ στο Παγκρά­τι, προ­χώ­ρη­σε ο δήμος Αθη­ναί­ων, κατά τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμβουλίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων