- Διαφήμιση -

Μαρούσι: Βρέθηκε η 56χρονη που αγνοούνταν

Εντο­πί­στη­κε, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η 56χρονη Κατε­ρί­να Μπά­τσου από το Μαρού­σι, τα ίχνη της οποί­ας αγνο­ού­νταν από χθες.
Η 56χρονη έφυ­γε το πρωί της Παρα­σκευ­ής από το σπί­τι προ­κει­μέ­νου να πάει στη δου­λειά της, στους Αμπε­λό­κη­πους, αλλά από τότε δεν είχε δώσει κανέ­να σημείο ζωής με τους συγ­γε­νείς της να εκφρά­ζουν ανη­συ­χία ακό­μη και για τη ζωή της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων