- Διαφήμιση -

Σύγκρουση οχημάτων και παράσυρση πεζών στη Λεωφόρο Κηφισίας

Σοβα­ρό τρο­χαίο με σύγκρου­ση οχη­μά­των και παρά­συρ­ση πεζών σημειώ­θη­κε αργά το από­γευ­μα στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σί­ας στο ύψος των Αμπελοκήπων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων