- Διαφήμιση -

2 Υπάλληλοι των ΕΛΤΑ Μπουρναζίου στο νοσοκομείο. Άνοιξαν ύποπτο φάκελο

Αδια­θε­σία ένοιω­σαν δύο υπάλ­λη­λοι των ΕΛΤΑ Μπουρ­να­ζί­ου   και μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο για εξετάσεις.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες οι υπάλ­λη­λοι άνοι­ξαν συσκευα­σία με  φια­λί­δια αντι­ση­πτι­κού. Στο σημείο κατέ­φθα­σε η Πυρο­σβε­στι­κή όπου απο­μά­κρυ­νε τις συσκευα­σί­ες ενώ υπη­ρε­σία του ΕΟΔΥ   εξε­τά­ζει το περιε­χό­με­νό τους προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί περί τίνος πρόκειται.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων