- Διαφήμιση -

Πυρομαχικά υλικά εντοπίστηκαν σε Ραφήνα και Πειραιά

Πυρο­μα­χι­κό υλι­κό εντο­πί­στη­κε την Κυρια­κή (24/3) κοντά στο λιμά­νι του Πει­ραιά αλλά και στη θαλάσ­σια περιο­χή της Ραφήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων