- Διαφήμιση -

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία των αστέγων από την κακοκαιρία

Σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα βρί­σκε­ται ο Δήμος Αθη­ναί­ων, λόγω του νέου κύμα­τος κακο­και­ρί­ας, με σκο­πό την προ­στα­σία των ευά­λω­των πολι­τών, ενό­ψει των πολύ χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών που ανα­μέ­νε­ται να καταγραφούν…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων