- Διαφήμιση -

Συνελήφθη 56χρονη στο Παγκράτι για απάτες και πλαστογραφία

Συνε­λή­φθη, χθες το πρωί στο Παγκρά­τι, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ανα­ζη­τή­σε­ων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, 56χρονη σε βάρος της οποί­ας εκκρε­μού­σαν κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις με συνο­λι­κή ποι­νή φυλά­κι­σης δέκα ετών, για τα αδι­κή­μα­τα της απά­της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και της πλαστογραφίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων