- Διαφήμιση -

ΟΑΚΑ: “Μεταμορφώνονται” οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις

Η υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος έχει ως απο­τέ­λε­σμα την αντι­στρο­φή των συνε­πειών της πολυ­ε­τούς εγκα­τά­λει­ψης στην οποία είχαν περιέλ­θει τα ακί­νη­τα και την αξιο­ποί­η­σή τους, προς όφε­λος όχι μόνο των πρω­τα­θλη­τών αλλά όλων των πολι­τών ‑των ερα­σι­τε­χνών αθλη­τών, των ατό­μων με ανα­πη­ρία και κυρί­ως των νέων παιδιών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων