- Διαφήμιση -

Η ΕΛΑΣ θα ζητήσει τη μετάθεση του ντέρμπι Παναθηναϊκός — Ολυμπιακός της 6ης Δεκεμβρίου

Τη μετά­θε­ση της αρχι­κά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης για τις6 Δεκεμ­βρί­ου ανα­μέ­τρη­σης Πανα­θη­ναϊ­κός — Ολυ­μπια­κός (21:00), στο πλαί­σιο της φάσης των «16» του Κυπέλ­λου Ελλά­δας θα ζητή­σει εγγρά­φως η ΕΛΑΣ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων