- Διαφήμιση -

ΜΥΚΟΝΟΣ: ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ

Θέση Εργασίας: Σερβιτόρος

Σερβιτόρος/α — Μύκονος

Η gelateria The Milky Way με έδρα τον Για­λό της χώρας Μυκό­νου, για τη σεζόν, αναζητά

Σερβιτόρο/α

Καθή­κο­ντα θέσης:

  • Λήψη παραγ­γε­λιών και απο­τε­λε­σμα­τι­κή εκτέ­λε­σή τους (service)
  • Επι­μέ­λεια και καθα­ριό­τη­τα πάγκων εργασίας
  • Σερ­βί­ρι­σμα παγω­τού σε χωνά­κι και κυπελλάκι

Προ­σό­ντα — προ­σω­πι­κά χαρακτηριστικά:

  • Εμπει­ρία σε παρό­μοια θέση δεν είναι προ­α­παι­τού­με­νη αλλά επιθυμητή.
  • Άπται­στη επι­κοι­νω­νία στα ελληνικά
  • Καλή γνώ­ση της αγγλι­κής γλώσσας

Προ­σφέ­ρο­νται:

  • Επο­χι­κή απα­σχό­λη­ση (έως και 7 μήνες)
  • Δια­μο­νή
  • Συνε­χής εκπαίδευση
  • Μηνιαί­ος μισθός 1500 ευρώ

[Για να στεί­λε­τε το βιο­γρα­φι­κό σας, κάντε κλικ εδώ.]

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων