- Διαφήμιση -

Επιτέλους, η Αθήνα απέκτησε το Μουσείο Μαρία Κάλλας που αξίζει στη θρυλική σοπράνο

Προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να, οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό αλλά και immersive εμπει­ρί­ες, όπως μια εικα­στι­κή συνο­μι­λία των σκη­νι­κών από την «Τρα­βιά­τα» με την ανα­πα­ρά­στα­ση της θέας του δωμα­τί­ου της στο Παρί­σι, συν­δυά­ζει το πολυα­να­με­νό­με­νο Μου­σείο Μαρί­ας Κάλ­λας που επι­σκε­φτή­κα­με σε μια πρώ­τη ξενά­γη­ση και ανοί­γει τις πόρ­τες του αύριο, Πέμ­πτη 26 Οκτω­βρί­ου, στο κέντρο της Αθή­νας, στην οδό Μητρο­πό­λε­ως 44…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων