- Διαφήμιση -

Αθήνα: Τρεις μέρες αφιερωμένες στον κινηματογραφικό Στίβεν Κινγκ

Οι Εκδό­σεις Κλει­δά­ριθ­μος σε συνερ­γα­σία με τον κινη­μα­το­γρά­φο Πανα­θή­ναια και τον Ηλία Φου­ντού­λη διορ­γα­νώ­νουν το πρώ­το τρι­ή­με­ρο κινη­μα­το­γρα­φι­κό αφιέ­ρω­μα στον Στί­βεν Κινγκ, ενώ θα δια­τί­θε­ται σε απο­κλει­στι­κό­τη­τα το νέο βιβλίο του με τίτλο «Παρα­μύ­θι» πριν από την επί­ση­μη κυκλο­φο­ρία του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων