- Διαφήμιση -

12χρονοι συνελήφθησαν για ληστεία στο Περιστέρι

Σοκ στην τοπι­κή κοι­νω­νία μετά την σύλ­λη­ψη 12χρονων από την αστυ­νο­μία. Οι 12χρονοι επι­τέ­θη­καν σε συνο­μή­λι­κό τους και αφού τον ακι­νη­το­ποί­η­σαν  στην οδό Πανα­γή Τσαλ­δά­ρη  τον χτύ­πη­σαν και  του αφαί­ρε­σαν όσα χρή­μα­τα είχε πάνω του.

 

 

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Fb:

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δυτι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

Το Περι­στέ­ρι σήμερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  Σελίδες για το Περιστέρι
Περιστεριώτικη ΕΠΙκοινωνία

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αγιος Ιερό­θε­ος Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Η Ανθού­πο­λη Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Η Κηπού­πο­λη Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Η Χρυ­σού­πο­λη Περι­στε­ρί­ου σήμερα

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Αγία Ανα­στα­σία Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Ανω Λόφος Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Ασπρα Χώμα­τα Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Λόφος Αξιω­μα­τι­κών Περι­στε­ρί­ου σήμερα
ΝΕΑ ΖΩΗ Περι­στε­ρί­ου σήμερα

3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αγιος Αντώ­νιος Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Αγιος Ιωάν­νης Θεο­λό­γος  Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Μπουρ­νά­ζι – Νέα Σεπό­λια Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Νέα Κολο­κυν­θού Περι­στε­ρί­ου σήμερα

4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κέντρο Περι­στε­ρί­ου  σήμερα
ΒΙΑΜΑΞ Περι­στε­ρί­ου σήμερα
Τσα­λα­βού­τα Περι­στε­ρί­ου σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων