- Διαφήμιση -

Δεκαπεντάχρονη σώθηκε από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, χάρη σε πρωτοποριακή επέμβαση

Το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας, παρά τα κατά και­ρούς προ­βλή­μα­τα, εξα­κο­λου­θεί να σώζει ζωές, χάρη στο έμπει­ρο και εξει­δι­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό, που παρα­μέ­νει στην αιχ­μή της ιατρι­κής τεχνο­λο­γί­ας. Πριν από μία εβδο­μά­δα μάλι­στα, οι για­τροί έσω­σαν ένα 15χρονο κορί­τσι που υπέ­στη οξύ εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο, χάρη σε μία πρω­το­πο­ρια­κή επέμβαση…

εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων