- Διαφήμιση -

ΕΛΑΣ: 21 συλλήψεις σε ειδική επιχείρηση στην Κυψέλη

Ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Αστυ­νο­μία στην περιο­χή της Κυψέ­λης η οποία οδή­γη­σε σε 21 συλ­λή­ψεις.  Στην αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, που οργα­νώ­θη­κε και υλο­ποι­ή­θη­κε από τη Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών Αττι­κής σε συνερ­γα­σία με την Υπο­διεύ­θυν­ση Περι­πο­λιών της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μί­ας Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων