- Διαφήμιση -

Θεοφάνεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά — Που θα διακοπεί η κυκλοφορία

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας και του Πει­ραιά  θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το πρωί του Σαβ­βά­του 6 Ιανουα­ρί­ου, λόγω του εορ­τα­σμού των Θεο­φα­νί­ων. Επί­σης θα υπάρ­ξουν προ­σω­ρι­νές τρο­πο­ποι­ή­σεις στα δρο­μο­λό­για στα τραμ του Πει­ραιά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν το πρωί του Σαβ­βά­του λόγω του εορ­τα­σμού των Θεοφανίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων