- Διαφήμιση -

Καύσωνας: Οδηγός προφύλαξης – Τι πρέπει να προσέχουν παιδιά, ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες

Ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών εφι­στά την προ­σο­χή στα μέτρα προ­φύ­λα­ξης και πρό­λη­ψης των επι­πτώ­σε­ων από τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τον καύσωνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων