- Διαφήμιση -

40ος Μαραθώνιος της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα ισχύ­σουν από αύριο στην Αθή­να και περιο­χές της Αττι­κής, λόγω της διε­ξα­γω­γής του 40ου Αυθε­ντι­κού Μαρα­θω­νί­ου Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων