- Διαφήμιση -

Πρωτιά Μπακογιάννη στον δήμο Αθηναίων – Ξεπέρασε το 10% η ενσωμάτωση

Στο Δήμο Αθη­ναί­ων οι εγγε­γραμ­μέ­νοι πολί­τες ανέρ­χο­νται σε 55.884 και η συμ­με­το­χή σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών είναι μόλις 30,80%…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων