- Διαφήμιση -

ΥΠΠΟΑ: Φωταγωγήθηκε και αποκαταστάθηκε ο αρχαιολογικός χώρος της Ηετιώνειας Πύλης στον Πειραιά

Πρό­κει­ται για τον μεγα­λύ­τε­ρο και εντυ­πω­σια­κό­τε­ρο αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Πει­ραϊ­κής Ακτής, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Πολιτισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων