- Διαφήμιση -

Αττική: Πλημμύρες και φωτιές έφερε η κακοκαιρία

Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία κάλε­σε τους πολί­τες να περιο­ρί­σουν τις μετα­κι­νή­σεις τους αλλά και να ακο­λου­θή­σουν τις οδη­γί­ες των Αρχών, καθώς ανα­μέ­νο­νται επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, όπως κεραυνοί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων