- Διαφήμιση -

Σε μουσείο μετατρέπεται το Τατόι έως το 2025

Σε μια εντυ­πω­σια­κή απο­κά­λυ­ψη προ­χώ­ρη­σε ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Φίλων Κτή­μα­τος Τατο­ΐ­ου, κ. Βασί­λης Κου­τσα­βλής, ως επί­ση­μος ομι­λη­τής  στην συνε­στί­α­ση του Ροτα­ρια­νού Ομί­λου Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων