- Διαφήμιση -

Κηφισιά: Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Για τα πεπραγ­μέ­να στον τομέα της θωρά­κι­ση της Κηφι­σιάς από τις επι­πτώ­σεις της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής τους τελευ­ταί­ους έξι μήνες, ενη­με­ρώ­νει η νέα δημο­τι­κή αρχή υπό τον Βασί­λη Ξυπολυτά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων