- Διαφήμιση -

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Σμυρναίος

Τον βρήκαν μια βδομάδα μετά νεκρό στο σπίτι του στην Κυψέλη.

Ο ηθο­ποιός Γιάν­νης Σμυρ­ναί­ος έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 79 ετών. Όπως έγρα­ψε στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Facebook ο συνά­δελ­φός του Άγγε­λος Γραμ­μέ­νος ο Σμυρ­ναί­ος έφυ­γε από τη ζωή στα τέλη Μαρ­τί­ου, ωστό­σο βρέ­θη­κε νεκρός μια εβδο­μά­δα μετά στο σπί­τι του στην Κυψέλη.

Ανα­λυ­τι­κά η ανάρ­τη­ση του ηθο­ποιού για τον Γιάν­νη Σμυρναίο:

Έφυ­γε τέλη Μαρ­τί­ου 2019 ο γνω­στός ταλα­ντού­χος ηθο­ποιός Γιάν­νης Σμυρ­ναί­ος. Τον βρή­καν μια βδο­μά­δα μετά νεκρό στο σπί­τι του στην Κυψέ­λη. Καλό σου ταξί­δι καλέ μου φίλε και συναγωνιστή.

Ο Γιάν­νης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 17 Οκτω­βρί­ου 1940. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Ωδεί­ου Αθη­νών από το 1964 έως το 1966. Η πρώ­τη του θεα­τρι­κή εμφά­νι­ση, ήταν στο »Κυρία του Μαξίμ» του Ζωρζ Φει­ντώ με το θία­σο Ρηγό­που­λου – Ανα­λυ­τή το 1967. Στον κινη­μα­το­γρά­φο εμφα­νί­στη­κε στην ται­νία, »Ο χαζο­μπα­μπάς» (1967). Συνερ­γά­στη­κε με αξιό­λο­γους θιά­σους, όπως Ρίζου- Χατζη­χρή­στου-Βογια­τζή στο έργο »Αγά­πη μου παλιό­γρια (1969–70), Βου­τσά-Ρίζου-Ναθα­να­ήλ στο έργο »Ο επαρ­χιώ­της» (1971–72), Καρ­ρά (1972), Γκιω­νά­κη (1973–74), Αλε­ξαν­δρά­κη-Γαλη­νέα (1978), Γκιω­νά­κη, στο έργο»Το στρα­βό­ξυ­λο», Παπα­να­στα­σί­ου-Ιωαν­νί­δου (1982), στο θέα­τρο »Καλου­τά» στο έργο »Κολω­νός και Κολωνάκι»,Ρίζου (1986–87), Χαλ­κιά-Παρ­τσα­λά­κη στο θέα­τρο »Μετροπόλιταν»στο έργο των Τσι­φό­ρου-Βασι­λειά­δη »Δέκα μέρες στο Παρί­σι και άλλα. Πέθα­νε τον Μάρ­τιο του 2019..

Φιλ­μο­γρα­φία

Ο χαζο­μπα­μπάς (1967)
Για­κου­μής μια ρωμέι­κη καρ­διά (1970)
Κατη­γο­ρώ τους δυνα­τούς (1970)
Εν ονό­μα­τι του νόμου (1970)
Το παι­δί της μαμάς (1970)
Οι άνδρες ξέρουν ν’ αγα­πούν (1971)
Σ’ αγα­πώ (1971)
Ο αισιό­δο­ξος (1973)
Τρο­χο­νό­μος… Βαρ­βά­ρα (1981)
Νοκ-άουτ στον έρω­τα / Εγώ και το που­λί μου (1982)
Εδώ και τώρα αγγού­ρια (1982)
Η σιδη­ρά κυρία (1983)
Αγά­πη­σα έναν Πόντιο (1986)
Ο καβα­λά­ρης των F.M. Stereo (1986)
Ο αυτά­κιας (1988)
Τρε­λά­δι­κο πολυ­τε­λεί­ας (1990).

Έφυ­γε τέλη Μαρ­τί­ου 2019 ο γνω­στός ταλα­ντού­χος ηθο­ποιός Γιάν­νης Σμυρ­ναί­ος. Τον βρή­καν μια βδο­μά­δα μετά νεκρό στο σπίτι…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Angelos Grammenos στις Τετάρ­τη, 3 Απρι­λί­ου 2019

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων