- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ο πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά» υποδέχεται το κοινό με μοναδικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις

Ο Πολυ­χώ­ρος «Άννα & Μαρία Καλου­τά» προ­στέ­θη­κε στο ημε­ρο­λό­γιο της χρι­στου­γεν­νιά­τι­κης ψυχα­γω­γί­ας στην πόλη, όπου μικροί και μεγά­λοι θα απο­λαύ­σουν αγα­πη­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες, θεα­τρι­κές ομά­δες και μου­σι­κά σχή­μα­τα, που θα ανέ­βουν στη σκη­νή του θεά­τρου για να δια­σκε­δά­σουν και να ενθου­σιά­σουν το κοινό.

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα των παραστάσεων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων