- Διαφήμιση -

Πώς Να Νικήσεις Την Μοναξιά” του Νήλ Λαμπιούτ σε σκηνοθεσία Χρήστου Λύγκα

Στο Vault Theatre Plus από 05/02/2022

Η Τζό­ντυ και ο Μπράντ βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι σαν ζευ­γά­ρι με την πιο δύσκο­λη από­φα­ση της ζωής τους.

Ένας παλιός συμ­μα­θη­τής από το σχο­λείο, ο Τέιτ, μοιά­ζει να είναι ο μόνος που είναι δια­τε­θει­μέ­νος να τους βοηθήσει.

Οι Τρεις τους θα περά­σουν τις δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές του Νόμου και της Ηθι­κής και θα ανα­ζη­τή­σουν σε αχαρ­το­γρά­φη­τα νερά, στην γκρί­ζα ζώνη του καλού και του κακού, μια απά­ντη­ση στη μονα­ξιά τους.

Στο τολ­μη­ρό και βαθειά σαρ­κα­στι­κό “Πώς Να Νική­σεις Την Μονα­ξιά” ο Νήλ Λαμπιούτ μας φέρ­νει αντι­μέ­τω­πους με σκλη­ρά ηθι­κά διλήμ­μα­τα και αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα για το νόη­μα της ύπαρ­ξης και τα όρια της αγάπης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων