- Διαφήμιση -

Πέντε νέα εμπορικά κέντρα έρχονται στην Αττική ‑Σε ποια σημεία

Πέντε νέα εμπορικά κέντρα, αλλά και επέκταση δυο υφιστάμενων mall, θα κατασκευαστούν στην Αττική το επόμενο διάστημα, προκαλώντας σημαντικές ανακατατάξεις στο χάρτη του λιανεμπορίου.

Οι νέες επεν­δύ­σεις είναι συνο­λι­κής επι­φά­νειας άνω των 340.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων και θα έρθουν να προ­στε­θούν στα περί­που 40 εμπο­ρι­κά κέντρα συνο­λι­κής επι­φά­νειας 860.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων που λει­τουρ­γούν σήμε­ρα στη χώρα μας.

Σημειώ­νε­ται ότι σύμ­φω­να με έρευ­νες, οι Έλλη­νες τα τελευ­ταία χρό­νια επι­λέ­γουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τα εμπο­ρι­κά κέντρα για ψώνια και δια­σκέ­δα­ση, με απο­τέ­λε­σμα να εμφα­νί­ζουν ανο­δι­κή πορεία παρά την μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης και την πτώ­ση του δια­θέ­σι­μου εισοδήματος.

Δια­βά­στε στο economistas.gr που θα δημιουρ­γη­θούν τα νέα εμπο­ρι­κά κέντρα στην Αττική.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων