- Διαφήμιση -

Σκάνδαλο: Υπάλληλοι του υπ. Μεταφορών είχαν στήσει κομπίνα με πλαστά διπλώματα

Αποκλεισμένη παραμένει μια ολόκληρη υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών στην οδό Θεομήτορος μετά από επιχείρηση του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων για πλαστά διπλώματα οδήγησης.

Σύμ­φω­να με την μέχρι τώρα έρευ­να των αστυ­νο­μι­κών, στε­λέ­χη του συγκε­κρι­μέ­νου παραρ­τή­μα­τος αλλά και ορι­σμέ­νες σχο­λές οδη­γών έστη­ναν εικο­νι­κά ολό­κλη­ρες αίθου­σες εξε­τά­σε­ων ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με ένα αντί­τι­μο που έφτα­νε και τα 2.000 ευρώ, ο εξε­τα­ζό­με­νος έπαιρ­νε το δίπλω­μα χωρίς καν να εμφα­νι­στεί στην αίθουσα.

Μέχρι στιγ­μής, έχουν συλ­λη­φθεί συνο­λι­κά εννέα άτο­μα, επτά στε­λέ­χη της συγκε­κρι­μέ­νης υπη­ρε­σί­ας και δύο άτο­μα από σχο­λές οδηγών.

Η συγκε­κρι­μέ­νη υπη­ρε­σία στα­μα­τά οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η έρευ­να των αδιά­φθο­ρων της ΕΛΑΣ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων