- Διαφήμιση -

Πρεμιέρα με κέρδη για το «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

«Πρε­μιέ­ρα έκα­νε σήμε­ρα η μετο­χή του Διε­θνούς Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών Ελ.Βενιζέλος, στο Χρη­μα­τι­στή­ριο Αθη­νών, με τιμή έναρ­ξης στα 8,20 ευρώ, και ήδη από τα πρώ­τα λεπτά η μετο­χή του ΔΑΑ εκτοξεύθηκε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων