- Διαφήμιση -

«Μπαίνει» στο ΧΑ το Ελ. Βενιζέλος – Πώς θα γίνει η εισαγωγή

Την πρό­θε­σή του να εισα­χθεί στο Χρη­μα­τι­στή­ριο Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών. Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της εται­ρεί­ας, ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών Α.Ε. (η «Εται­ρεία» ή «ΔΑΑ»), φορέ­ας δια­χεί­ρι­σης του μεγα­λύ­τε­ρου αερο­δρο­μί­ου στην Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων