- Διαφήμιση -

HIG: Σε συμφωνία με τις τράπεζες για το ξενοδοχείο της… χούντας στην Αγία Μαρίνα

Σε συμ­φω­νία με τις τρά­πε­ζες που έχουν στην ιδιο­κτη­σία τους το μεγά­λο ημι­τε­λές ξενο­δο­χείο, το οποίο χτί­στη­κε επί επτα­ε­τί­ας, στην Αλθέα της Αγί­ας Μαρί­νας, ήρθε το αμε­ρι­κά­νι­κο επεν­δυ­τι­κό κεφά­λαιο HIG

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων