- Διαφήμιση -

«Άνοιγμα» στην τουριστική αγορά της Σαγκάης κάνει η Αθήνα

Ένα σημα­ντι­κό «άνοιγ­μα» στην του­ρι­στι­κή αγο­ρά της Σαγκά­ης κάνει η Αθή­να, μετά τα εγκαί­νια της πρώ­της απευ­θεί­ας πτή­σης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η κινε­ζι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Juneyao από τη Σαγκάη προς την ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, την περα­σμέ­νη εβδομάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων