- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Από 10 Σεπτεμβρίου το εποχικό επίδομα — Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επίδομα ΟΑΕΔ: Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ειδι­κό επο­χι­κό επί­δο­μα από τον Οργα­νι­σμό Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού (ΟΑΕΔ) δικαιού­νται εργα­ζό­με­νοι, ασφα­λι­σμέ­νοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σε μια σει­ρά από επαγγέλματα.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων