- Διαφήμιση -

Ψήφισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου – «Η συμμετοχή θα είναι η καλυτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία»

Το εκλο­γι­κό της δικαί­ω­μα άσκη­σε στο 104ο εκλο­γι­κό τμή­μα, στο 44o δημο­τι­κό σχο­λείο Αθη­νών, η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Κατε­ρί­να Σακελλαροπούλου.

«Η συμ­με­το­χή θα είναι η καλύ­τε­ρη επι­βε­βαί­ω­ση για τη Δημο­κρα­τία» ήταν το μήνυ­μα που έστει­λε λίγο αφό­του ψήφισε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων