- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Αλλαγές στα δρομολόγια μετρό, τραμ, ηλεκτρικός και λεωφορεία έως και τη Δευτέρα

Eιδι­κό πρό­γραμ­μα δρο­μο­λό­γη­σης θα εφαρ­μο­στεί σήμε­ρα, Κυρια­κή, 21 Μαΐ­ου 2023 για τα λεω­φο­ρεία και τα τρό­λεϊ δεδο­μέ­νου ότι λόγω των εκλο­γι­κών αδειών του προ­σω­πι­κού, τα δρο­μο­λό­για ανα­μέ­νε­ται να είναι πιο αραιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων