- Διαφήμιση -

Τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τον Δήμο Αθηναίων

Την τιμη­τι­κή διά­κρι­ση «Ευκλε­ής Αθη­ναί­ος» απέ­νει­με σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων κ. Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως τόνι­σε μάλι­στα ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, “η Αθή­να σήμε­ρα απέ­νει­με την ύψι­στη αυτή τιμη­τι­κή διά­κρι­ση που απο­τε­λεί ένα οφει­λό­με­νο φόρος τιμής, διερ­μη­νεύ­ο­ντας τα συναι­σθή­μα­τα ευγνω­μο­σύ­νης, σεβα­σμού και αγά­πης των Αθη­ναί­ων, για τον σπου­δαίο ηγέ­τη της ορθο­δο­ξί­ας που φυλά­ει Θερμοπύλες”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων