- Διαφήμιση -

Πολάκης κατά Αμυρά για τα κυβερνητικά αεροσκάφη -«Τι μ@λ@κίες ρωτάς; Τι σε νοιάζουν οι γυναίκες υπουργών;»

«Σκηνή» έκανε στον ανεξάρτητο βουλευτή Γιώργο Αμυρά, ο Παύλος Πολάκης στο καφενείο της Βουλής.

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας εμφα­νί­στη­κε ως αυτό­κλη­τος υπε­ρα­σπι­στής των συζύ­γων υπουρ­γών που - όπως απο­κά­λυ­ψε το υπ. Αμυ­νας μετά από ερώ­τη­ση του Γ. Αμυ­ρά – χρη­σι­μο­ποιού­σαν τα κυβερ­νη­τι­κά αεροσκάφη.

Οπως περι­γρά­φει ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής στον «Βημα­το­δό­τη» μόλις ο κ. Πολά­κης είδε τον κ. Αμυ­ρά του είπε με το γνω­στό του ύφος: «Τι είναι αυτές οι μ@λ@κίες που γρά­φεις για τις συζύ­γους των υπουρ­γών; Τι σε ενδια­φέ­ρουν εσέ­να οι γυναί­κες των υπουργών;».

Ο ίδιος ο κ. Αμυ­ράς απά­ντη­σε: «Με ενδια­φέ­ρει το κοι­νό συμ­φέ­ρον και η μη σπα­τά­λη χρη­μά­των». Αλλά ο Πολά­κης επέ­μει­νε: «Για την Ντό­ρα για­τί δεν γρά­φεις, που έπαιρ­νε μαζί της 100 νοματαίους;».

«Η Ντό­ρα εδώ είναι, κάθε­ται δίπλα μου, για­τί δεν τη ρωτάς; Η Ντό­ρα τον άκου­γε και γελού­σε, ενώ ο κ. Πολά­κης της έρι­ξε μια ματιά και έφυ­γε…» περιέ­γρα­ψε ο Γ. Αμυ­ράς την ξεκαρ­δι­στι­κή σκηνή.

 

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων