- Διαφήμιση -

Αθήνα: Σύνοδος του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 — Ο Κ. Μπακογιάννης θα υποδεχτεί 66 δημάρχους από 10 χώρες

Η Αθή­να θα φιλο­ξε­νή­σει την Σύνο­δο του Δικτύ­ου Βαλ­κα­νι­κών Πόλε­ων Β40 (B40 Balkan Cities Network), κατά την οποία η ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα θα ανα­λά­βει το “τιμό­νι” της Προ­ε­δρί­ας του Δικτύ­ου για το 2023. Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης ανα­μέ­νε­ται να είναι ο βασι­κός οικο­δε­σπό­της για τη Σύνο­δο του Δικτύ­ου Βαλ­κα­νι­κών Πόλε­ων Β40 (B40 Balkan Cities Network).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων