- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα 16/1 σε περιοχές της Αττικής

Προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες  δια­κο­πές ρεύ­μα­τος  θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα, σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής και σε πολ­λές περιο­χές της Αθή­νας όπως ανα­κοί­νω­σε ο ΔΕΔΔΗΕ

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων