- Διαφήμιση -

Κερατέα: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε αυτοκίνητο

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Ένας άνδρας εντο­πί­στη­κε νεκρός, σε προ­χω­ρη­μέ­νη σήψη, μέσα στο αυτο­κί­νη­τό του στην Κερα­τέα. Πρό­κει­ται για άτο­μο, για το οποίο είχε δηλω­θεί η εξα­φά­νι­σή του στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 2022.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων