- Διαφήμιση -

Ο θεατρικός Απρίλης της Νέας Σμύρνης με ελεύθερη είσοδο

Το φιλότεχνο κοινό της Νέας Σμύρνης αγκάλιασε το Μήνα Θεάτρου που διοργάνωσε πέρυσι ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου κι έτσι, φέτος, επαναλαμβάνεται με νέες παραστάσεις.

Η έναρ­ξη θα γίνει με το Φεστι­βάλ Stand-Up Comedy, στις 29–30/3, ώρα 9.30 μ.μ., στο Βar- Restaurant Noble (Αγί­ας Φωτει­νής 19, Νέα Σμύρ­νη) όπου τον συντο­νι­σμό των συμ­με­τε­χό­ντων θα έχει ο ηθο­ποιός Αντώ­νης Κρό­μπας. Οι υπό­λοι­πες παρα­στά­σεις θα παρου­σια­στούν με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για το κοι­νό στον πολυ­χώ­ρο Γαλα­ξία (Β. Ελευ­θε­ρί­ου & 2ας Μαΐου).

«‘Τα μαύ­ρα λουστρίνια»

 

Κάποια από τα έργα που θα τρα­βή­ξουν την προ­σο­χή του κοι­νού ανα­μέ­νε­ται να είναι με ημε­ρο­λο­για­κή σει­ρά το «Στα ξένα Έλλη­νας και στην Ελλά­δα ξένος» με τον Λευ­τέ­ρη Ελευ­θε­ρί­ου (1/4), η μαύ­ρη κωμω­δία «Football- Το παι­χνί­δι της ανθρω­πό­τη­τας» του Θανά­ση Τρια­ρί­δη με τον Σήφη Πολυ­ζω­ί­δη (2/4), το «Τζόρ­νταν»των Άννας Ρέι­νολντς και Μόι­ρα Μπου­φί­νι από την Ομά­δα Erinia (3/4), η επι­τυ­χη­μέ­νη παρά­στα­ση «Η πόρ­νη από πάνω» του Αντώ­νη Τσι­πια­νί­τη με πρω­τα­γω­νί­στρια την Κατε­ρί­να Διδα­σκά­λου (4/4), η performance «Διγε­νής Ακρί­της, Στα όρια» της Σοφί­ας Καρα­γιάν­νη (8/4), η κωμω­δία «Mein Komplex- Όταν ο Hitler συνά­ντη­σε τον Freud» σε σκη­νο­θε­σία Μπά­μπη Κλα­λιώ­τη (9/4) «Τα μαύ­ρα λου­στρί­νια» σε σκη­νο­θε­σία της Μαρί­νας Πανη­γυ­ρά­κη βασι­σμέ­νο στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα της Μάρως Δού­κα (12/4) και «Τα τετρά­δια της Ανζέλ Κουρ­τιάν» με την Χρι­στί­να Αλε­ξα­νιάν (13/4) παρά­στα­ση- μαρ­τυ­ρία για τη Γενο­κτο­νία των Αρμενίων.

 

Ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα εδώ

 

Πηγή www.athinorama.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων