- Διαφήμιση -

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Άγνωστος κάλεσε λίγα λεπτά μετά τις 9 στα γραφεία ενημερωτικής ιστοσελίδας προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως

Προει­δο­ποι­η­τι­κό τηλε­φώ­νη­μα για βόμ­βα στο Εφε­τείο Αθη­νών υπήρ­ξε πριν από λίγη ώρα.

Άγνω­στος κάλε­σε λίγα λεπτά μετά τις 9 στα γρα­φεία ενη­με­ρω­τι­κής ιστο­σε­λί­δας προει­δο­ποιώ­ντας για τοπο­θέ­τη­ση βόμ­βας στο Εφε­τείο Αθη­νών στην οδό Λου­κά­ρε­ως η οποία – όπως φέρε­ται να είπε – θα εκρα­γεί σε 40 λεπτά.

«Δεν είναι φάρ­σα. Θα ενερ­γο­ποι­η­θεί εκρη­κτι­κός μηχα­νι­σμός στην οδό Λυκά­ρε­ως, σε 40 λεπτά. Επα­να­στα­τι­κή αυτο­ά­μυ­να» είπε ο άγνωστος.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων