- Διαφήμιση -

Απεχθανόταν να τον λένε «Έλληνα Τζέιμς Ντιν» επειδή του άρεσε ο Μάρλον Μπράντο

Οι ενοχές του Φαίδωνα Γεωργίτση όταν σκοτώθηκε ο Αμερικανός σταρ

Ο ισό­βιος ζεν πρε­μιέ του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου δεν είναι πια εδώ. Ο Φαί­δων Γεωρ­γί­τσης, ο ηθο­ποιός με τα κατα­γά­λα­να μάτια και το δια­πε­ρα­στι­κό βλέμ­μα, που έκα­νε τις καρ­διές των κορι­τσό­που­λων της επο­χής του να σκιρ­τί­ζουν, έφυ­γε από τη ζωή την Παρα­σκευή σε ηλι­κία 80 ετών. Και βύθι­σε τους πάντες στη θλί­ψη της απώ­λειας του.

Ο Φαί­δων Γεωρ­γί­τσης ήταν ο γόης του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, ενώ πολ­λοί τον χαρα­κτή­ρι­ζαν, ο «Έλλη­νας Τζέιμς Ντιν». Τίτλο που άλλοι, ενδε­χο­μέ­νως, να πετού­σαν τη σκού­φια τους, όμως, εκεί­νος δυσα­να­σχε­τού­σε. Ο λόγος; Ήταν θαυ­μα­στής του Μάρ­λον Μπράντο.

«Θύμω­να. Εγώ θαύ­μα­ζα τον Μάρ­λον Μπρά­ντο. Κι όταν διά­βα­ζα ότι ο Ντιν ήταν ο διά­δο­χος του Μπρά­ντο ή θα τον ξεπερ­νού­σε, γινό­μουν έξαλ­λος» δήλω­νε σχε­τι­κά κάθε φορά που τον ρωτού­σαν για τον άτυ­πο τίτλο που του είχαν χαρίσει.

Μάλι­στα, σε συνέ­ντευ­ξή του στο περιο­δι­κό People, πριν λίγα χρό­νια είχε παρα­δε­χτεί πως ένιω­σε απί­στευ­τες ενο­χές όταν έμα­θε ότι σκο­τώ­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σταρ.

«Είχα πει τόσα, που όταν σκο­τώ­θη­κε σχε­δόν ένιω­σα ενο­χές. Για να εξι­λε­ω­θώ πήγα στο Παλ­λάς, για να τον δω στα Ανα­το­λι­κά της Εδέμ. Ήταν η πρώ­τη φορά στη ζωή μου που έμπαι­να σε κινη­μα­το­γρά­φο» είχε απο­κα­λύ­ψει χαρακτηριστικά.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων