- Διαφήμιση -

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού στο αμάξι που εξερράγη στη Γλυφάδα

Το πολυτελές όχημα ανήκε σε 56χρονο αλλοδαπό

Υπο­λείμ­μα­τα εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού εντο­πί­στη­καν στο πολυ­τε­λές αυτο­κί­νη­το, με πινα­κί­δες Αυστρα­λί­ας, που εξερ­ρά­γη το πρωί στη Γλυ­φά­δα σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ — ΜΠΕ από αστυ­νο­μι­κές πηγές.

Το όχη­μα ήταν σταθ­μευ­μέ­νο σε υπαί­θριο πάρ­κινγκ, στη λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης 128, και σημειώ­θη­κε ισχυ­ρή έκρη­ξη, όταν άνδρας, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε, μπή­κε σε αυτό και έβα­λε μπρο­στά τη μηχα­νή. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, το αυτο­κί­νη­το ανή­κει σε 56χρονο αλλοδαπό.

Ο τραυ­μα­τί­ας δια­κο­μί­στη­κε με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο Ασκλη­πιείο Βού­λας, όπου και νοση­λεύ­ε­ται, ενώ σημειώ­νε­ται ότι από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­κε πυρ­κα­γιά σε τέσ­σε­ρα οχή­μα­τα, συνο­λι­κά. Στο σημείο έσπευ­σαν 12 πυρο­σβέ­στες με 4 οχή­μα­τα, που έθε­σαν γρή­γο­ρα υπό έλεγ­χο τη φωτιά.

Στο σημείο βρί­σκο­νται αξιω­μα­τι­κοί της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής καθώς και άνδρες του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών. Σημειώ­νε­ται, ότι έως αυτή την ώρα παρα­μέ­νει κλει­στή η λεω­φό­ρος Βου­λιαγ­μέ­νης και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων