- Διαφήμιση -

Άνοιξε το ένα ρεύμα της Βουλιαγμένης που έκλεισε λόγω της έκρηξης

Οι Αρχές είχαν προχωρήσει στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων

Το ένα από τα δύο ρεύ­μα­τα της λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης, το αντί­θε­το από αυτό στο πάρ­κινγκ στο οποίο σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί μεγά­λη έκρη­ξη, δόθη­κε πλέ­ον στην κυκλοφορία.

Η λεω­φό­ρος Βου­λιαγ­μέ­νης, στο ύψος της Γλυ­φά­δας, είχε παρα­μεί­νει για αρκε­τές ώρες κλει­στή, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, λόγω των προ­λη­πτι­κών μέτρων που έλα­βαν οι Αρχές, μετά την ισχυ­ρή έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε στο σημείο και τη φωτιά που εξα­πλώ­θη­κε στη συνέ­χεια.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων