- Διαφήμιση -

Κωνσταντάτος: Με εντατικές εργασίες προχωράει η περιμετρική ανάπλαση του πάρκου Αφροδίτης

Tα έργα προχωράνε με «γοργούς ρυθμούς»

Ο δήμαρ­χος Ελλη­νι­κού- Αργυ­ρού­πο­λης, Γιάν­νης Κων­στα­ντά­τος, ενη­μέ­ρω­σε τους πολί­τες για την πορεία των έργων ανά­πλα­σης στο πάρ­κο της Αφροδίτης.

Ο κ. Κων­στα­ντά­τος τόνι­σε πως τα έργα προ­χω­ρά­νε με «γορ­γούς ρυθ­μούς» στην ανά­πλα­ση του πάρ­κου, «τόσο με την κατα­σκευή των πεζο­δρο­μί­ων όσο και με την δια­μόρ­φω­ση του δρό­μου που οδη­γεί στην Αναστάσεως».

Τέλος ο δήμαρ­χος τόνι­σε πως «με τις τελι­κές εγκρί­σεις από το δασαρ­χείο μετά από 3 χρό­νια ταλαι­πω­ρί­ας και γρα­φειο­κρα­τί­ας βγαί­νει στον αέρα και ο δια­γω­νι­σμός για την ανά­πλα­ση του πάρ­κου που θα είναι ότι πιο εντυ­πω­σια­κό έχου­με κάνει στη θητεία μας».

 

Πηγή: ToAerodromio.gr.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων