- Διαφήμιση -

Ελληνικό: 314 βόμβες θαμμένες στο παλιό αεροδρόμιο

Εκα­το­ντά­δες βόμ­βες από τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο έχουν εντο­πι­στεί στο Ελλη­νι­κό και συγκε­κρι­μέ­να στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων