- Διαφήμιση -

«Με σκότωσε το σύστημα που τους ξεπλένει» – Μαθητές με τραγούδι έγιναν η φωνή της Κυριακής έξω από το ΑΤ

Με τα χέρια τους βαμ­μέ­να με κόκ­κι­νη μπο­γιά και με τρα­γού­δια, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τη γυναι­κο­κτο­νία της Κυρια­κής μαθη­τές του μου­σι­κού σχο­λεί­ου Ιλί­ου, έξω από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Αγί­ων Αναργύρων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων