- Διαφήμιση -

Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής στην Αργυρούπολη

Για την υπό­θε­ση που αφο­ρά αλλο­δα­πό κατη­γο­ρού­νται ‑τρεις ομο­ε­θνείς του — για αρπα­γή και σωμα­τι­κή βλά­βη κατά συναυ­τουρ­γία, καθώς και για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας για τα όπλα, ενώ σε βάρος τους εκδό­θη­καν και σχε­τι­κά εντάλ­μα­τα σύλληψης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων